Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Pozvánka na veřejné ZO Polepy dne: 8. 2. 2018, od 15. 30 hodin

   Pozvánka na veřejné Zastupitelstvo obce Polepy dne: 8. 2. 2018, v kanceláři

   starosty obce na Obecním úřadě v Polepech č. p. 112, od 15. 30 hodin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

1. Schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů zápisu

2. Kontrola plnění usnesení z minulého ZO

3. Projednání a schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2018, požární řád

4. Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků / Město Litoměřice - Obec Polepy /

5. Revokace Dodatku č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1 / 2010 o místních poplatcích podle zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Usnesení č. 27 / 2017 ze dne: 7. 6. 2017, bod 10 ,, místo ke stání ,,

6. Podání informací:

Výběrové řízení - sběrný dvůr pro obec Polepy

Zastřešení Kulturního domu v obci Polepy

Cena pozemků v obci Polepy před a po zasíťování

7. Došlá pošta, žádosti, stížnosti, diskuze, závěr

 

    V Polepech dne: 31. 1. 2018                             Zbyněk Hodys

                                                                             starosta obce Polepy

Vyvěšeno: 31. 1. 2018

Datum sejmutí: 16. 2. 2018

Zpět