Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 3. 2018

zatazenosesnez

Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -4 až -8°C.

Datum a čas

Dnes je středa, 21. 3. 2018, 23:21:24

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Usnesení č. 30 / 2017, ze dne 8. 11. 2017

Usnesení z veřejného Zastupitelstva obce Polepy ze dne: 8. 11. 2017, od 16.00 hod.

v kanceláři starosty obce na Obecním úřadě č. p. 112, PSČ: 411 47

                                          č. 30 / 2017

IČ: 264 202

čas zahájení: 16.00 hodin

Přítomni: p. Hodys, Diničová, Sachetová, Dvořák, Tyrnerová, Fajčáková - příchod 

v 16. 45 hodin

Omluveni: p. Kendík

 

1. ZO schválilo: program jednání i s doplněnými body, zapisovatele p. Diničovou, ověřovatele zápisu p. Tyrnerovou a p. Dvořáka

pro:   5   proti:   0   zdrželo se:   0

2. Kontrola plnění usnesení z minulého ZO.

Starosta obce p. Hodys informoval zastupitele ve věci: nových podnětů pro celkové zlepšení klimatu Základní a Mateřské školy v obci Polepy /zprávu zpracovalo vedení ZŠ a MŠ Polepy / možnost k nahlédnutí na OU Polepy /

3. ZO schválilo: Rozpočtovou změnu č. 2 / 2017

pro:   5   proti:   0   zdrželo se:   0

4. ZO schválilo: Žádost o přípravu kolaudace k dílu ,, Vybudování komunikace a chodníku v ulici k nádraží,, dílo bylo dokončeno dne 10. 10. 2017

pro:   5   proti:   0   zdrželo se:   0

5. ZO schválilo: Přípravu nového výběrového řízení k projektu ,, Vybudování sběrného dvora pro obec Polepy,, firma HAVAP s. r. o. Ústí nad Labem oznámila dne 6. 11. 2017, odstoupení od smlouvy podepsané dne 1. 11. 2017 mezi objednatelem obcí Polepy a zhotovitelem firmou HAVAP s. r. o. Ústí nad Labem

pro:   5   proti:   0    zdrželo se:   0

6. Starosta obce p. Hodys informoval zastupitele o rozhodnutí poskytnutí dotace na akci: Sportovní areál - Polepy, ve výběrovém řízení byla vybrána firma Swietelsky stavební s. r. o. České Budějovice, cena díla: 6 040 141, 83 Kč., poskytnuta dotace: částka 4 528 028, 00 Kč.., dílo bude zhotoveno do 31. 5. 2018

7. ZO schválilo: Dodatek č. 1. k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Polepy a městem Litoměřice

pro:   5   proti:   0   zdrželo se:   0

8. ZO schválilo:

a) cenu pozemku p. p. č. 3074 / 3 v k. ú. Encovany, výměra 59 m2, cena 10 Kč/m2, celková cena: 590 Kč / pan J. K. Litoměřice /

b) cenu pozemku p. p. č. 152 / 3 v k. ú. Encovany, výměra 85 m2 a pozemek p. p. č. 150 / 5 v k. ú. Encovany, výměra 20 m2, cena pozemků 10 Kč/m2, celková cena: 850 Kč + 200 Kč / manželé H. Encovany /

c) cenu pozemku p. p. č. 20 v k. ú. Trnová, výměra 406 m2, cena dle Znaleckého posudku ze dne 30. 9. 2017 činí po zaokrouhlení dle § 50:  7 270 Kč / paní E. Č. Štětí /

d) změnu pozemku p. p. č. 13 / 2 v k. ú. Trnová / pozemek ve vlastnictví obce Polepy /, změnu z manipulační plochy pozemku na ostatní plochu komunikace, obec Polepy zažádá o tuto změnu Stavební úřad Litoměřice

e) cenu a prodej pozemku ve vlastnictví obce Polepy č. p. st. 97 v k. ú. Encovany, výměra 31 m2, cena za pozemek 10 Kč/m2, celková cena: 310 Kč / pan P. R. Encovany /

f) pronájem pozemku p. p. č. 628 / 06 v k. ú. Polepy, výměra 140 m2, cena 3 Kč/m2, celková cena: 420 Kč / ročně / paní V. B. Polepy /

g) obec Polepy zažádá o vytýčení hranice mezi pozemky 125 / 3  a  125 / 1 v k. ú. Polepy včetně geometrického plánu, zaměření provede firma: Geodézie Mělník s. r. o

pro:   5   proti:   0    zdrželo se:   0

9. ZO schválo: Inventarizační komisi za rok 2017

Obecní úřad, Kulturní dům   -   p. Z. Diničová

Mateřská škola                      -   p. J. Kendík

Základní škola                       -   p. A. Tyrnerová

Školní jídelna                        -   p. J. Fajčáková

Požární zbrojnice                   -   p. V. Dvořák

Knihovna                                -  p. M. Kára

Pečovatelská služba               -  p. J. Sachetová + V. Dvořák

Dům služeb                             - p. J. Sachetová  + V. Dvořák

pro:   5    proti:   0   zdrželo se:   0

10. ZO schválilo: nové podání žádosti  k projektu ,, Zeleň,, název akce: Obnova a zřizování veřejné zeleně v zahradě u MŠ Polepy / výše dotace 70%, maximálně 400.000,- Kč, MMR ČR /

pro:   5   proti:   0    zdrželo se:   0

11. ZO schválilo: nové podání žádosti k projektu ,, Komunikace ,, název akce: Obnova místní komunikace v Polepech p. č. 1022 / 4   a  p. č. 1010 v k. ú. Polepy / výše dotace 50%, maximálně 1.000 000,- Kč, MMR ČR /

pro:   5   proti:   0   zdrželo se:   0

12. ZO schválilo: zhotovení pergoly v obci Okna, předpokládaná cena cca: 130 000,- Kč

pro:   5   proti:   0    zdrželo se:   0

13. ZO bere na vědomí:

a) žádost pana J. B., bytem Na Mýtě 20, Litoměřice - o koupi pozemku a výstavbě rodinného domu v obci Polepy / proběhne nacenění pozemků a do konce roku 2017 bude známa předběžná cena naceněných pozemků /

b) žádost pana M. H. litoměřice - o koupi pozemku a výstavbě rodinného domu v obci Polepy

14. ZO neschválilo: žádost pana L. V. Štětí, o povolení vjezdu kamionů na parkoviště před Restauraci U Kulturníno domu v obci Polepy

pro:   0   proti:   5    zdrželo se:   0

15. Pan starosta informoval ZO o možnosti vybudování či úpravy ,, cesty ,, směr Polepy - Hrušovany a zpět. Komunikace tímto směrem je velmi přetížena a   nebezpečná vůči chodcům a cyklistům, zastupitelé berou na vědomí a postupně se bude řešit otázka soukromých pozemků podél komunikace a další možnosti řešení.

16. Zastupitelům byla předložena cenová nabídka na akci: Dopravní značka č. B20a LED řízená radarem, cena: 64 352,- Kč a označení zpomalení rychlosti u hřbitova u obce Hrušovany, u MŠ zákaz zastavení a v ulici k nádraží zákaz stání. ZO bere na vědomí.

17. ZO schválilo: cenovou nabídku dopadových ploch k herní sestavě Jezerní královna cena: 218 429, 20 Kč. Dopadovou plochu s povrchem SmartSoft provede firma 4soft, s. r. o. Tanvald

pro:   5   proti:   0    zdrželo se:   0

18. Diskuze:

- řešení neplatičů komunálního odpadu / proběhne důrazné písemné připomínkování s možností exekučního řízení /

- otázka demolice stavby v Dolních Encovanech č. p. 32 / vedení obce Polepy čeká na demoliční výměr /

- návrh občanů  Polep na vybudování zpevněné plochy okolo Kaple na návsi v Polepech k celkovému estetickému vzhledu a hlavně funkčnosti  / bláto atd. /, možné položení čedičových dlaždic

- situace vodní nádrže v obci Encovany / rybník , který je v majetku SPU /, obec Polepy zažádalo o bezúplatný převod do majetku obce Polepy, aby mohlo dojít v rámci dot. titulu k celkovému vyčištění a dalším estetickým úpravám /

 

Veřejné ZO bylo ukončeno v 17.00 hodin

                                                                         zapsala: p. Z. Diničová

V Polepech dne: 14. 11. 2017

starosta obce Polepy: p. Zbyněk Hodys

ověřovatelé zápisu: p. A. Tyrnerová

                                p. V. Dvořák

 

 

Vyvěšeno: 14. 11. 2017

Datum sejmutí: 30. 11. 2017

Zpět