Obsah

MAS České středohoří podporuje region

Typ: ostatní
MAS České středohoří podporuje region Již druhý rok podporuje MAS České středohoří z.s. místní region přes výzvy strukturálních fondů. Žádat můžou jednotlivé subjekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova. A rozděluje se opravdu mnoho peněz.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlašujeme v září 2018 hned tři výzvy. Výzvu Sociální podnikání pro podnikatelské subjekty z regionu MAS České středohoří, kde se rozdělí 4 miliony korun. Dále výzvu Zavádění bezpečnostních a preventivních programů a opatření pro obce, kde působí obecní policie s alokací 5,5 milionu korun. Poslední zářijovou výzvou bude Podpora zaměstnanosti pro vzdělávací a neziskové organizace s alokací 4,6 miliony korun. Všechny výzvy budou umístěny na webových stránkách MAS České středohoří - https://www.mascs.cz/vyzvy/vyzvy-opz a konzultovat jednotlivé projekty je možné na tel. čísle: 723 933 559 – Bc. Andrea Novotná nebo emailem: animacemas@mas.cz.

 

V Programu rozvoje venkova bude v závěru roku vyhlášena výzva na Podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky na Litoměřicku, jakož i zemědělci, výrobci potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu nebo výrobci krmiv.

 

Výdaje lze realizovat na stavební obnovu, pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost a pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků jakož i na úpravu povrchů, výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadbu doprovodné zeleně. Předpokládaná alokace je 10 milionů korun. Více informací na https://www.mascs.cz/vyzvy/vyzvy-prv , emailu mascs@tiscali.cz a tel. 416 639 613 – Ing. Bohumír Jasanský.

 

V Integrovaném regionálním operačním programu budou v září 2018 vyhlášeny 4 výzvy. Výzva Sociální podnikání je pro podnikatelské subjekty z regionu a je zaměřena na vznik/rozšíření sociálního podniku s alokací 2 miliony korun. Dále výzva na Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatel je pro obce a neziskové organizace a je zaměřena na rozvoj sociálních služeb a na rozvoj komunitních center v regionu s alokací 4 miliony korun. Další výzva na vybavení JSDH - Ochrana území je pro obce a pro JSDH s alokací 7,4 milionu korun. A další výzva, která bude vyhlášena je Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání a celoživotní učení, která je zaměřená na rekonstrukce škol, zřízení a vybavení odborných učeben a je určena pro obce a školská zařízení, s alokací 12 milionů korun. Více informací na https://www.mascs.cz/vyzvy/vyzvy-irop , e-mail: administrativa@mascs.cz a tel. 416 639 613 – Trnková Alena.


Vytvořeno: 26. 8. 2018
Poslední aktualizace: 26. 8. 2018 22:24
Autor: Správce Webu