Obsah

Organizační struktura úřadu

 

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Zbyňka Hodyse -  kterému  jsou podřízeni :

 

 Ivana Masarovičová :   evidence obyvatel a ostatní agenda

 

 Eva Nováková :            účetní, matrika a personalistika

 

Zastupitelstvo :

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách 10. - 11. 10. 2014
seznam zastupitelů:
 

                           Václav Dvořák

                           Jiřina Fajčáková

                           Josef Kendík

                           Jitka Sachetová

                           Alena Tyrnerová

       
 

  • Starosta                   Zbyněk Hodys
  •  
  • Místostarostka         Zdeňka Diničová

Složení výborů a komisí

 

  Finanční výbor:        předseda : Alena Tyrnerová

                                     členové : Václav Dvořák, Josef Kendík

 

  Kontrolní  výbor:  předseda : Jitka Sachetová

                                                    členové : Václav Dvořák, Jiřina Fajčáková

     

   Bytová komise:                členové:

                                                         

                                      

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.