Obsah

Krizové situace

 

ORP Litoměřice

- krizové situace:
https://www.litomerice.cz/krizove-situace

 

Krajský úřad Ústeckého kraje:

- krizové situace:
http://www.kr-ustecky.cz/krizove-situace.asp?p1=204715

 

Stavy vody:

- ČHMÚ (Labe + Ohře + Obrtka + Úštěcký potok):
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_oplist.php?srt=#&fkraj=8607&kat=ACTHQ&lng=CZE

 

Povodí Labe (Labe + Ohře):

http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/

 

Povodí Ohře (Ohře + Úštěcký potok):

http://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/?oid=3&data=1

 

SESO (Severočeské sdružení obcí - Obrtka + potoky Loubní, Luční a Trojhorský):

http://dvt-info.cz/WEB_SESO/DVT_main/