Obsah

Etický kodex pracovní pečovatelké služby obce Plepy

 

1. respektujem jedinečnost každého člověka ,ke každému přistupujeme idividuálně

2. respektujeme právo rozhodování a volby uživatele služeb

3. neděláme rozdíly mezi uživateli, všem poskytujeme služby na stejné úrovni

4. chráníme důstojnost a práva uživatelů

5. respektujeme a chárníme užvatelovo soukromí

6. snažíme se zapojit uživatele do procesu řešení jejich situace

7. spolupracujem s rodinnými příslušníky

8. nikdy nepříjímáme dary ani žádné další úsluhy od uživatelů ani od jejich rodiny příšlušníků

9. snažíme se, aby uživatele obdrželi potřebné informace a pomoc v jejich současné životní situaci

10. usilujem o co nejvěšší kvalitu, a úroveň poskytované péče, snažíme se vlastní iniciativou ovlivňovat pracovní postupy tak, aby byla úroveň poskytovaných služeb co nejvyšší

11. své znalosti a dovednosti se snažíme využít v naší práci

12. snažáme se vytvářet dobré pracovní vstahy v organizaci, respektujeme své spolupracovníky a spolupracujeme navzájem

13. celoživotně se vzděláváme